TITHING - The Tenth Part (ma'aser)

TRANSLATED FROM ENGLISH INTO DUTCH BY HADASSAH

Tienden-    Het tiende deel   (ma'aser)

Werd Yahushua onderhouden met tienden of een deel van die tienden? Het antwoord wordt in Luke 8:1-3 gegeven.

   De tienden  aan de Leviet, de tempel belasting, de dierenoffers en drankoffers, en de hele  activitiet van het priesterschap  is verdwenen en vervangen door een nieuw priesterschap.Het oorspronkelijke Melchizedek-priesterschap, vernoemd naar de Hogepriester Melchizedek, werd "tithed" a "ma'aser", of tiende deel, door Abraham. Later  werd het  priesterschap, afstammelingen van Aharon,   de ontvanger van het tiende deel. U kunt hierover lezen   in Leviticus 27:30, Numeri 18, Dt. 12:17, Dt. 14:22-28, Dt. 26:12.

Nu werken we in  het Melchizedek-priesterschap, en iedere gelovige  is priester.

   Het Convenant/Verbond is niet voorbij , maar er was een verandering in priesterschap (Hebreeën 8). Wat is verschenen is een nieuwe mens, Israël, met het Verbond besneden op zijn hart door de MASHIACH, en we zijn allen priesters naar de naties. Op onze onderdompeling in de Naam van Yahushua, worden we Israël, en gehoorzamen Zijn verbond van liefde uit onze liefde voor Hem

   Ons eigen vlees en bloed dat in nood is, zowel onze directe familie en alle andere Israëliet in nood, zijn de belangrijkste begunstigden van het tiende deel van ons inkomen. We gebruiken ook een deel van deze tiende deel aan feest voor Yahuah in de tijd van Soekot. Wat onze harten verlangen om te eten(dat legaal is om te eten) kunnen we kopen als feest voor Hem. De arme, weduwe, vaderloze (wezen), en de vreemdeling in nood zijn voortdurend degenen,die steun nodig hebben. We moeten een zegen voor hen zijn, voor hun basisbehoeften (voedsel, kleding en onderdak). Hun telefoonrekeningen zijn niet essentieel. Onze ouders of broers en zussen in nood zijn onze eerste zorg; wanneer deze zijn verzorgd dan kunnen wij ons gaan bekommeren wij die in onze onmiddellijke nabijheid in nood zijn. In plaats van onze fondsen naar verre plaatsen te sturen om de armen te voeden door middel van een georganiseerde onderneming, en kunnen we niet zeker van zijn dat dat efficiënt is gedaan, of helemaal niet. Ook de landen ver weg kan haar inwoners door de wil van Yahuah in nood brengen voor sommige doeleinden die wij niet weten. We zagen het gebeuren naar New Orleans, en het is niet moeilijk om te begrijpen wat de beslissing is voor (zonde misschien?). Dus, waar ooit zijn wij, wij zijn een zegen voor ons milieu. Toen de Spaanse de Yahudim verdreven in 1492, was het met de natie gedaan.

   De wezen, armen en weduwen zijn niet degenen die 10% van hun inkomsten geven, maar zijn de ontvangers van de tienden. Als u een sociale uitkering geniet, is dit niet een "inkomen"; het is voor je eten. De maatschappij heeft slechts een middel in het leven geroepen om de zorg voor de kreupele, ouderen, wees, etc.,.


   Aanbod om het werk van Yahushua te steunen moet gedaan worden door degenen welke zijn uitgerust om te helpen, zoals we in het Woord zien dat bepaalde rijke vrouwen Yahushua's werk ondersteunden- Luke 8:2,3. Dit werk van Yahushua heeft regelmatig giften nodig die door Yahushua mogelijk gemaakt worden, maar pas nadat ze hebben getiend hebben aan de behoeftigen in hun omgeving - daar de behoeftigen in onze eigen familie eerst komt. Giften zijn geen tienden. Wat Tora leert ons over tienden wordt tegenwoordig gebruikt om de overgrote meerderheid van de oprechte gelovigen te exploiteren, en gebeurt al vele eeuwen. Ten eerste, de priesterlijke tiende- verplichting was ter ondersteuning van het Levietische priesterschap en hun gezinnen, omdat ze geen land-erfenis had. De priesters leefden onder de stammen over het land van Israël, en een individuele priester werkte slechts 2 weken van elk jaar in dienst van de tempel, naar gelang hun opdracht. Er werden 26 orders. Er is nu geen Levitisch priesterschap , maar het meest vooraanstaande Melckizedek priesterschap is blijvend, omdat de dood is overwonnen en onze Hogepriester zal nooit worden vervangen. Wij Natsarim maken deel uit van dat priesterschap, met rabbijn Yahushua die voor eeuwig Hogepriester is. We zijn ook de tempel en de priesterlijke tiende is al "in" de tempel. We zijn allemaal priesters, zodat het geven van de tienden van priester-aan een priester nauwelijks zinvol is. Als we tienden tot het priesterschap waarvan we deel uitmaken van de steun, zou het zijn dat de armen tienden aan de armen om te ondersteunen. De kinderen van de Koning betalen geen tempelbelastingen om Geestelijk Koninkrijk van YHWH te onderhouden. Yahushua had Kepha de belasting voor hen beiden betaald om de rest van de mensen te weerhouden van "struikelen". Kijk goed naar Mt. 17:24-27.

   De armen zullen we altijd in ons midden hebben. Onze eerste verplichting is om onze eigen familie (onze eigen vlees), waar we ons niet voor moeten omdraaien. In Fossilized Customs, haal ik het punt naar voren dat er een "lijst" waar men kon zien wie men moest helpen. (1 Tim 5:9, ( zie meer hieronder geciteerd), en Paulus moedigde ons aan om zorg te dragen voor onze eigen gezinsleden ( zoals ouders, broers en zussen, of familieleden) die in nood zijn, zodat de gemeente/gemeenschap hen niet hoefde te dragen. De armen moesten worden gevoed. Wanneer er geen nood n binnen onze eigen familie is, dan is de tiende om te worden gebruikt voor de zorg van de behoeftigen, die arm, vaderloos of andere personen zonder voedsel in onze omgeving zijn.

   Betalen om bedieningen waarin Yahushua werkzaam is, is ook belangrijk om te ondersteunen - maar dit wordt meer naar behoren gedaan door degenen die de bijzondere "gave" van de Geest zoals genoemd "helper" (dit is een van de geestelijke kantoren). Degenen met de zegen van rijkdom hebben de middelen om te helpen, en zo hoort het. Natuurlijk, niet iedereen is deze positie in het Lichaam benoemd (heeft deze gave van de Geest), omdat niet allen zijn begiftigd met rijkdom. Dit geven / helpen wordt niet echt een "tiende" genoemd, sinds er geen Tora-referentie aangehaald wordt om te betalen voor de ondersteuning van docenten van de tienden, noch om gebouwen te bouwen aan de school of ontmoetingsplaats aan huis. Maar, dit is een manier van geven dat boven de tienden. Bevordering van de idee dat we de juiste steun van mensen in nood in ons midden kunnen negeren en in plaats daarvan het steungeld geven aan een persoon of een bediening om de boodschap van het Koninkrijk van YHWH uit te breiden is het spel dat we allemaal moeten zien waar te nemen wat er aan de hand is.

   In het tienden, is het belangrijkste van de zaak de ondersteuning van mensen in nood, net zoals observeren sabbat door te rusten is een belangrijke zaak. Wij zijn verantwoordelijk om te bestuderen hoe wij onszelf kunnen geodkeuren door de Tora, en niet door tradities van mensen of wat mensen vaststellen als goedkeuring.

   Onze dominee of rabbi (zoals sommige leiders zichzelf noemen) verdient steun! Maar deze man mag de hele 10% voor zich alleen - vooral als het echte tienden (ter ondersteuning van de behoeftigen) wordt verwaarloosd. Ouderen verdienen een dubbele portie aan de tafel (tijd, of "dubbele eer '). Yahushua werd ondersteund door een klein aantal rijke vrouwen, maar hij nam zeker niet enige gift van de algemene bevolking. Hij zou niet hebben verwacht dat iemand "diep graven" zou op een Shabbat - niemand droeg(of zou dragen) geld op deze dag. Paul (Shaul) waarschuwde ons in Handelingen 20:29-35 terwijl hij sprak tot de oudsten op Ephesis dat wilde wolven de kudde niet zouden sparen, en onder hun verwrongen leer is daar ook de verduistering van de tienden. Peter (Kepha) ook (bij 2 Kepha 2:3) noemt dit plunderen.

   Deze manier van benadering van de tienden in mijn leer is niet goed geaccepteerd door zeer veel christelijke of Messiaanse leiders - maar dat is de eenzame weg waar ik loop. Ik benadruk persoonlijke evangelisatie meestal, en enig "samenkomen" is ons tot stchting (onderwijs of opbouw, 1 Kor 14:26).

   Opbouw: betekent: "intellectueel, moreel, geestelijk, verlichting,verbetering; verlichting." (American Heritage Illustrated Encyclopedisch Woordenboek)

      Als iemand de volledige 10% tiende claimt, dan moeten ze absoluut moeten van de bloedlijn van Aharon (Aaron) zijn, en ingezet worden in dienst van de Tempel - het huis van YHWH – waar de tienden moest worden verzameld. Ook moet het in de juiste vorm gegeven worden, zoals granen, produkten, of dieren. Zij zullen deze dan moeten nemen en hun tijd machine moeten ingaan - omdat zonder dat ,ze een moeilijke tijd hebben voor het uitleggen hebben van hun recht op de tienden. De man die op de hoek kerkgebouw en afgestudeerd aan een seminarie kan dit soort eisen gewoon niet maken en wegkomen met andere mannen als ik die de mensen de waarheid vertellen. Zij zouden ondersteund worden met giften, maar niet de hele 10% overnemen wat bestemd is voor diegenen die dat dringend nodig hebben.

   We worden door Yahuah geboden om onze kinderen de Torah te leren, niet om ze naar een andere man of uitgeroepen "leider" te zenden om dit gedaan te hebben. Een groot deel van ons leven als Israëlieten wordt uitgevoerd in de plaats waar wij wonen, als Yahuah vaak zegt "in al uw woningen”.

1 Tim 5:16-19:

"16 Zo enig gelovig man, of gelovige vrouw weduwen heeft, dat die haar genoegzame hulp doe, en dat de Gemeente niet bezwaard worde, opdat zij degenen, die waarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen moge.
17 ¶ Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer.
18 Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.

De os is niet mee te nemen met 10% van het loon van iedereen, maar de os mag eten als het werkt.

Lew White
www.fossilizedcustoms.com

 

Hit Counter